§ 19. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  19.
Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania z urzędu przeniesienia kredytów w budżecie na 1954 r. w ramach rozdziałów kursowych w dziale 3 - Szkolnictwo zawodowe - oraz do przeniesienia kredytów z rozdziałów kursowych w dziale 4 - Nauka i szkolnictwo wyższe - na rozdziały kursowe w dziale 3 - Szkolnictwo zawodowe.