§ 15. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  15.
Personelowi etatowemu zatrudnionemu w ośrodkach klasowych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kierownictwa kursu, wykładów itp., o ile czynności te wykonywane są w obowiązującym go normalnym czasie pracy i w miejscu jego zatrudnienia (ośrodku).