§ 1. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  1.
Przez kursowe doszkalanie zawodowe w rozumieniu niniejszego zarządzenia uważać należy organizowane przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe:
a)
kursy zawodowe z oderwaniem od pracy,
b)
kursy zawodowe bez oderwania od pracy,
c)
konferencje robocze.