§ 12. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1978 r.