§ 8. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  8.
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi zapewnia w szczególności:
1)
opracowanie skutecznego systemu ochrony fizycznej i jego zorganizowanie zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w zarządzeniu oraz w zezwoleniu na działalność związaną z materiałami jądrowymi,
2)
sprawne funkcjonowanie systemu ochrony fizycznej i jego kontrolę.