§ 7. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  7.
Do zapewnienia ochrony fizycznej są obowiązane jednostki organizacyjne:
1)
posiadające materiały jądrowe - w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, składowania, stosowania i transportu wewnętrznego,
2)
dostarczające materiały jądrowe przeznaczone na eksport oraz przewożące eksportowane i importowane materiały na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - do formalnego ich przejęcia przez jednostkę odbierającą,
3)
dostarczające materiały jądrowe w obrocie krajowym - w czasie ich transportu do formalnego ich przejęcia przez jednostkę odbierającą.