§ 5. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  5.
1.
Ochrona fizyczna w czasie transportu międzynarodowego i krajowego polega na zastosowaniu co najmniej następujących środków ochrony:
1)
w stosunku do materiałów jądrowych III kategorii - eskorty mającej zapewnioną łączność z najbliższym rejonowym (równorzędnym) urzędem spraw wewnętrznych lub jednostką Służby Ochrony Kolei oraz odpowiedniego oznakowania sztuk przesyłki i dokumentu przewozowego określającego kategorię transportowanego materiału jądrowego,
2)
w stosunku do materiałów jądrowych II kategorii - środków wymienionych w pkt 1 oraz umieszczenia materiałów jądrowych w osobnym:
a)
środku transportu - w przypadku transportu drogowego,
b)
wagonie włączonym do towarowego pociągu dalekobieżnego z obsadą drużyny konduktorskiej - w przypadku transportu kolejowego,
3)
w stosunku do materiałów jądrowych I kategorii:
a)
umieszczenia materiałów jądrowych w:
-
osobnym środku transportu - w przypadku transportu drogowego,
-
pociągu specjalnym - w przypadku transportu kolejowego,
-
samolocie specjalnym - w przypadku transportu lotniczego,
b)
uzbrojonej eskorty, w składzie nie mniejszym niż dwie osoby, mającej zapewnione:
-
możliwość natychmiastowej łączności z najbliższym rejonowym (równorzędnym) urzędem spraw wewnętrznych,
-
osobny środek transportu w przypadku transportu drogowego lub osobny wagon w przypadku transportu kolejowego,
c)
odpowiedniego oznakowania sztuk przesyłki i dokumentu przewozowego określającego kategorię transportowanego materiału jądrowego.
2.
Ochrona fizyczna każdej kategorii materiałów jądrowych w czasie ich transportu międzynarodowego i krajowego wymaga wcześniejszego ustalenia między dostawcą, odbiorcą i przewoźnikiem czasu, miejsca i zasad przekazania materiałów jądrowych, a także sposobu przejęcia ich zabezpieczenia oraz innych niezbędnych danych dotyczących materiału i przesyłki.
3.
Jeżeli transportuje się łącznie materiały jądrowe różnych kategorii, stosuje się środki ochrony fizycznej przewidziane dla materiałów jądrowych o wyższym poziomie ochrony.