§ 2. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  2.
1.
Ochronie fizycznej podlegają materiały jądrowe w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, obrotu, składowania, stosowania i transportu.
2.
Ze względu na poziom ochrony fizycznej materiały jądrowe dzieli się na trzy kategorie. Podział materiałów jądrowych na kategorie określa załącznik do zarządzenia.