§ 15. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.