§ 14. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  14.
Jednostki organizacyjne prowadzące w dniu wejścia w życie zarządzenia działalność polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie, składowaniu i stosowaniu materiałów jądrowych, w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie zarządzenia:
1)
dostosują funkcjonujące systemy ochrony fizycznej materiałów jądrowych do wymagań określonych w zarządzeniu albo
2)
zorganizują takie systemy zgodnie z wymaganiami zarządzenia.