§ 11. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  11.
1.
Skuteczność zabezpieczenia materiałów jądrowych w jednostkach organizacyjnych oraz przestrzeganie wymagań i warunków określonych w zarządzeniu oraz w zezwoleniu na działalność z materiałami jądrowymi podlega kontroli sprawowanej przez inspektorów dozoru jądrowego.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie kontroli.