§ 7. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  7.
Przepisów § 3–6 nie stosuje się do obliczania stażu pracy za okres przed dniem 1 stycznia 1952 r. Za staż pracy z tego okresu przyjmuje się okres od dnia ukończenia szkoły wyższej w Polsce lub za granicą do dnia 31 grudnia 1951 r.