§ 6. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  6.
1.
Staż pracy obliczony według zasad przewidzianych w zarządzeniu stanowi podstawę do ustalania przysługującej pracownikowi stawki miesięcznego uposażenia podstawowego.
2.
Pracownik uzyskuje wyższą stawkę miesięcznego uposażenia podstawowego od dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu uzyskania uprawnień do wyższej stawki uposażenia.