Monitor Polski

M.P.1960.46.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.