§ 1. - Zasady i warunki sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1960.24.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1960 r.
§  1.
Cenę budynków ustalają powołani przez Bank Rolny rzeczoznawcy na podstawie norm szacunkowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z uwzględnieniem rzeczywistego stanu budynków. Ustalona przez rzeczoznawców cena sprzedażna budynków może być na wniosek Banku Rolnego obniżona przez komisję w składzie przedstawicieli: Banku Rolnego i wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej oraz zaproszonego przedstawiciela powiatowego związku kółek rolniczych, na podstawie protokolarnej oceny ich przydatności użytkowej.