§ 8. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  8.
W razie gdy obecne miejsce zamieszkania byłego właściciela nie jest znane, prezydium powiatowej rady narodowej (powiatowy zarząd rolnictwa) zwróci się do właściwych organów podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych o ustalenie jego obecnego miejsca zamieszkania.