§ 7. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  7.
Należność ustalona w orzeczeniu prezydium powiatowej rady narodowej o wartości zniszczeń i ubytków stwierdzonych w opuszczonym gospodarstwie jest natychmiast płatną należnością Państwowego Funduszu Ziemi.