§ 4. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  4.
Wartość zniszczeń, ubytków oraz nakładów ustala się na podstawie cen obowiązujących w dniu 29 kwietnia 1955 r., przy czym do oszacowania nakładów w budynkach lub zniszczeń ich składników (elementów) albo nadmiernego zużycia będą stosowane aktualne w dniu szacowania normy szacunkowe P. Z. U., w oparciu jednak o ceny z dnia 29 kwietnia 1955 r.