§ 2. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  2.
1.
Rozliczenia z tytułu zniszczeń i ubytków przeprowadza się według stanu gospodarstwa na dzień wejścia w życie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. Nr 18, poz. 107), tj. na dzień 29 kwietnia 1955 r.
2.
Jeśli organy administracji rolnej przed dniem 29 kwietnia 1955 r. przekazały opuszczone gospodarstwo w użytkowanie innej osobie, to rozliczenie przeprowadza się według stanu gospodarstwa w dniu jego przekazania.