§ 10. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  10.
Uchyla się pkt 9 cz. I zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 maja 1954 r. nr UR. F. 64-3/54 dotyczącego rozliczeń gospodarstw samowolnie opuszczonych.