§ 7. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  7.
O przyjęcie na I rok studiów mogą ubiegać się kandydaci, o których mowa w § 2, oraz kandydaci nie uczestniczący w semestrze zerowym lub kursie przygotowawczym, po spełnieniu warunków określonych w § 6.