§ 5. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  5.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się stosując system punktowy, polegający na przeliczeniu ocen egzaminu wstępnego na punkty.
2.
Skala ocen i równowartość liczby punktów dla przedmiotów kierunkowych i języków obcych jest następująca:
1)
przedmioty kierunkowe:
Skala ocenLiczba punktów
bardzo dobry(5)12
dobry +(4,5) 9
dobry(4) 7
dostateczny +(3,5) 5
dostateczny(3) 4
niedostateczny(2) 0
2)
język obcy:
Skala ocenLiczba punktów
bardzo dobry(5)5
dobry +(4,5)4
dobry(4)3
dostateczny +(3,5)2
dostateczny(3)1
niedostateczny(2)0