§ 4. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  4.
1.
Dobór kandydatów na I rok studiów odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawę stanowi wynik egzaminu wstępnego.
2.
Egzamin wstępny obejmuje przedmioty, które obowiązują na egzaminie wstępnym na studia dzienne.