§ 13. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  13.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów w danej szkole wyższej lub którym względy życiowe nie pozwalają na podjęcie nauki w tej uczelni, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w innej szkole wyższej - w ramach limitu przyjęć na ten sam lub pokrewny kierunek studiów, na którym obowiązują analogiczne egzaminy wstępne.