§ 6. - Zasady i tryb udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.

Monitor Polski

M.P.1965.53.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1965 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.