§ 4. - Zasady i tryb udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.

Monitor Polski

M.P.1965.53.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1965 r.
§  4.
Zezwolenie nie upoważnia:
1)
do dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków z góry, na których występowałyby obiekty strzeżone; na dokonywanie takich zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków zezwolenia udziela Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
2)
do podawania - przy publikowaniu zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych - szczegółowej lokalizacji tych obiektów i przedmiotów.