§ 1. - Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych. - M.P.1972.8.55 - OpenLEX

§ 1. - Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.55

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  1.
1.
Ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań spółdzielczych jest realizowane - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez członków spółdzielni - za dodatkowe środki własne tych członków, wnoszone do spółdzielni niezależnie od wymaganych wkładów własnych.
2.
Ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań spółdzielczych może polegać w szczególności na wykonaniu wymienionych niżej robót wykończeniowych oraz zainstalowaniu następujących dodatkowych elementów wyposażenia mieszkania:
1)
zakup i zainstalowanie mebli wbudowanych lub dostawianych (szafa bieliźniano-ubraniowa, szafka podokienna, szafka głównego miejsca pracy, szafka na sprzęt gospodarczy, szafka kredensowa wisząca, pawlacze itp.),
2)
wykonanie wykładzin zmywalnych ścian łazienki i kuchni,
3)
obudowa węzłów i urządzeń sanitarnych (obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych, obudowa wanny),
4)
zainstalowanie umywalki z baterią czerpalną,
5)
zainstalowanie kuchni gazowej z piekarnikiem w mieszkaniach kategorii M-1 i M-2 zamiast kuchenki gazowej dwupalnikowej,
6)
stosowanie w łazienkach zamiast lastrico - innych właściwych materiałów podłogowych, np. terrakoty,
7)
instalacja przyzywowa, połączona z domofonami i zamkami elektrycznymi przy drzwiach wejściowych do budynków posiadających więcej niż osiem kondygnacji.