§ 4. - Zasady i tryb dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1987 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1984 r.