§ 9. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 9. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  9.
Zasady dotyczące:
1)
przygotowania statków powietrznych do wykonania lotów,
2)
ograniczeń użytkowania statków powietrznych,
3)
wyposażenia statków powietrznych w urządzenia, przyrządy, oświetlenie i pomoce,
4)
obsługi technicznej statków powietrznych,
5)
kwalifikacji, składu i wyposażenia załóg lotniczych w zależności od użytkowanych tras lotniczych i lotnisk,
6)
kwalifikacji osób wykonujących bezpośredni nadzór nad eksploatacją statków powietrznych,
7)
wydawania instrukcji eksploatacyjnych dla statków powietrznych,
8)
dokumentów statków powietrznych

- zawierają "Szczegółowe przepisy eksploatacji statków powietrznych", zatwierdzone przez Ministra Komunikacji.