§ 7. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 7. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  7.
Użytkownik powinien zapewnić, aby każdy jego statek powietrzny użytkowany był zgodnie z zakresem użytkowania podanym w świadectwie sprawności technicznej oraz w instrukcji użytkowania w locie statku powietrznego.