§ 6. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 6. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  6. 2
(uchylony).
2 § 6 uchylony przez § 37 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 maja 1968 r. w sprawie personelu lotniczego (Dz.U.68.15.91) z dniem 1 lipca 1968 r.