§ 4. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 4. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  4.
1.
Użytkownik powinien ustalić do swego użytku minima meteorologiczne dla każdego lotniska stale przez niego używanego.
2.
Użytkownik powinien ustalić dla każdego lotniska, które może być użyte przez jego statki powietrzne, a dla którego nie zostały określone minima meteorologiczne zgodnie z przepisem ust. 1, zasady, które będą stosowane przez niego dla określenia tych minimów. Zasady te zatwierdza Minister Komunikacji.