§ 10. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 10. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1964 r.