Zaprzysiężenie Prezydenta Rzeczypospolitej.

Monitor Polski

M.P.1939.218.

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 października 1939 r.