§ 3. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  3.
Zobowiązuje się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do opracowania projektów odpowiednich aktów prawnych w sprawie:
a)
zniesienia obowiązku dostaw z działek przyzagrodowych przez zastosowanie wymiaru do całego areału gruntów zespołowych łącznie z działkami;
b)
zmniejszenia, analogicznie jak w stosunku do gospodarstw indywidualnych, obowiązkowych dostaw zbóż o 10% w każdej spółdzielni produkcyjnej posiadającej mniej niż 20% łąk i pastwisk oraz do zastosowania zmniejszenia obowiązkowych dostaw zboża (bądź również zamienników) z obszarów przeznaczonych pod uprawy kontraktowane;
c)
przyznania spółdzielniom produkcyjnym prawa dostarczania kontraktowanych roślin jako zamienników na poczet obowiązkowych dostaw zboża lub ziemniaków.