§ 2. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  2.
Zobowiązuje się Ministra Przemysłu Ciężkiego do rozwinięcia obok produkcji maszyn i sprzętu dla gospodarstw indywidualnych - produkcji narzędzi do upraw międzyrzędowych, stopniowego przystosowywania niektórych konstrukcji maszyn rolniczych do potrzeb gospodarstw zespołowych z uwzględnieniem specyfiki takich rejonów kraju, jak np. Żuławy i tereny podgórskie.