§ 10. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.