§ 3. - Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na złagodzenie wzrostu kosztów utrzymania wynikających z podwyżki cen węgla w 1986 r.

Monitor Polski

M.P.1986.12.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.
§  3.
Upoważnia się Ministra Finansów do sfinansowania z rezerwy Rady Ministrów w budżecie centralnym na 1986 r. skutków odpisu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na zakładowy fundusz socjalny w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organizacjach społecznych dotowanych z budżetu państwa.