§ 7. - Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1963.70.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1963 r.
§  7.
Przedsiębiorstwa przemysłowe, po uzyskaniu zgody na ograniczenie rozmiarów produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego lub całkowite jej zaniechanie (§ 4), obowiązanie są zawiadomić o tym swych dotychczasowych odbiorców w zakresie produkcji środków spożycia - na 6 miesięcy, a w zakresie produkcji innych towarów - na 9 miesięcy przed terminem zaprzestania lub ograniczenia produkcji. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków zaprzestania lub ograniczenia produkcji z powodów określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 i 5.