§ 5. - Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1963.70.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1963 r.
§  5.
1.
Zjednoczenia lub inne jednostki nadzorujące bezpośrednio działalność gospodarczą przedsiębiorstw przemysłowych, podejmując decyzje o zaniechaniu lub ograniczeniu produkcji towarów w jednych przedsiębiorstwach (§ 4), obowiązane są bezpośrednio lub za pośrednictwem zjednoczeń (innych jednostek) wiodących zapewnić jej wykonanie przez inne przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem ciągłości produkcji.
2.
Przedsiębiorstwa, które uzyskały zgodę na zaniechanie produkcji towarów (§ 4 ust. 1), przekażą przedsiębiorstwu podejmującemu tę produkcję (ust. 1) dokumentację technologiczną i ewentualnie oprzyrządowanie oraz zapasy półfabrykatów, a także udzielą im pomocy instruktażowej.