§ 11. - Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1963.70.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1963 r.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.