§ 2. - Zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne niektórych grup ludności.

Monitor Polski

M.P.1967.62.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1967 r.
§  2.
Do przedmiotów ortopedycznych objętych zaopatrzeniem określonym w § 1 należą:
1)
protezy kończyn dolnych i górnych, robocze i kosmetyczne,
2)
gorsety ortopedyczne,
3)
aparaty ortopedyczne,
4)
ręczne wózki inwalidzkie,
5)
laski białe dla niewidomych,
6)
przedmioty będące uzupełnieniem przedmiotów wymienionych w pkt 1-3, jak uchwyty do protez, rękawiczki do protez kończyn górnych, obuwie do protez kończyn dolnych, laski, kule, pończochy kikutowe, zestaw naprawczy oraz
7)
przedmioty inne niż wymienione w pkt 1-4, niezbędne dla celów usprawnienia leczniczego.