§ 6. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrót tymi artykułami.

Monitor Polski

M.P.1982.16.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  6.
Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zapewniają zakładom rzemieślniczym zaopatrzenie w osłonki do produkcji przetworów mięsnych na takich samych warunkach jak dla innych producentów artykułów mięsnych.