§ 5. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrót tymi artykułami.

Monitor Polski

M.P.1982.16.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  5.
Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego, właściwe ze względu na siedzibę zakładu rzemieślniczego, ustalają punkty zaopatrywania się zakładów rzemieślniczych w surowce do produkcji w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.