§ 4. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrót tymi artykułami.

Monitor Polski

M.P.1982.16.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  4.
1.
Właściwe terenowe organy administracji państwowej w rozdzielnikach miesięcznych ustalają dla zakładów rzemieślniczych wielkość produkcji i dostaw na rynek wyrobów gotowych z surowców nabytych od jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, oraz wyznaczają odbiorców tych wyrobów.
2.
Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego, właściwe ze względu na siedzibę zakładu rzemieślniczego, zapewniają przydział surowca na wykonanie produkcji, o której mowa w ust. 1.
3.
Wyroby gotowe, wyprodukowane przez zakłady rzemieślnicze z surowców pochodzących z własnego tuczu, przeznaczone są na zaopatrzenie rynku i nie są objęte rozdzielnikami, o których mowa w ust. 1.