§ 3. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrót tymi artykułami.

Monitor Polski

M.P.1982.16.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  3.
1.
Zakłady rzemieślnicze zaopatrują się w surowce do produkcji:
1)
z własnego tuczu,
2)
w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, z wyjątkiem zwierząt rzeźnych.
2.
Zakłady rzemieślnicze zaopatrują się w zwierzęta rzeźne na pisemne zlecenie przedsiębiorstw przemysłu mięsnego:
1)
w punktach skupu zwierząt rzeźnych,
2)
w spółdzielniach zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", jeżeli zwierzęta rzeźne skupowane są bezpośrednio u producenta rolnego.