Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych.

Monitor Polski

M.P.1960.44.214

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 maja 1960 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 i z 1959 r. Nr 11, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych wypłacanych pracownikom prezydiów rad narodowych na podstawie § 18 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 163).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1960 r.