§ 1. - Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych.

Monitor Polski

M.P.1960.44.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1960 r.
§  1.
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych wypłacanych pracownikom prezydiów rad narodowych na podstawie § 18 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 163).