Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od przychodów osiąganych z gier liczbowych.

Monitor Polski

M.P.1957.97.565

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 listopada 1957 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od przychodów osiąganych z gier liczbowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
Organy finansowe zaniechają ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od przychodów osiąganych z gier liczbowych urządzanych za zgodą prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) i zezwoleniem Ministerstwa Finansów (Polski Monopol Loteryjny).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.