Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka. - M.P.1981.10.80 - OpenLEX

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka.

Monitor Polski

M.P.1981.10.80

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 kwietnia 1981 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w całości od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka własnym zaprzęgiem konnym do uspołecznionych punktów skupu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1981 r.